TECHNIKALIA

DART umożliwi pasażerom transport z wykorzystaniem zasobów polskich aeroklubów. W ramach projektu zostanie przygotowana oferta usług wykorzystująca obecną infrastrukturę.


Jako nowy rodzaj dostawcy usługi transportu powietrznego projekt DART będzie spełniał wymagania konieczne do uzyskania koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych. Jest to tak zwany certyfikat przewoźnika powietrznego, czyli pozwolenie wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) , które umożliwia korzystanie z samolotów w celach komercyjnych. Dzięki pozwoleniu możliwe będą loty w prawie każdych warunkach pogodowych na obszarze całej Polski, a nawet sąsiadujących państw. Lotniska wdrożą procedury nawigacji satelitarnej, której użycie jest ekonomicznie najlepsze i jednocześnie najbardziej efektywne. Jest to dobry sposób umożliwiający wykonywanie lotów IFR (ang. Instrumental Flight Rules), popularnie zwanych „lotami na przyrządy”, które zapewnia bezpieczeństwo, jakość oraz ciągłość dostarczania usługi. 

Małe lotniska i lądowiska zostaną zaopatrzone w systemy zdalne AFIS (ang. Aerodrome Flight Information Service), czyli zdalną służbę informacji powietrznej. Jednostki zostaną również wyposażone w lotnicze serwisy pogodowe, które umożliwią przekaz wiadomości typu METAR (ang. Meteorological Aerodrome Report). METAR to format kodowanego raportu o pogodzie używany w meteorologii lotniczej. Sieciowy system rezerwacji lotów pozwoli na sprawdzenie dostępności samolotów i dostosowanie lotów do potrzeb pasażerów. To rozwiązanie umożliwi także zminimalizowanie liczbę pustych lotów, czyli pomoże zmniejszyć koszty.

Z NAMI MOŻESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE
 
Do bezpieczeństwa każdej podróży podchodzimy bardzo poważnie. Dlatego wszystkie nasze maszyny są wyposażone w systemy bezpieczeństwa i okresowo przechodzą kompleksowe przeglądy, a piloci posiadają ogromne doświadczenie, będąc m.in. instruktorami szkolącymi innych pilotów w aeroklubach regularnie uczestniczą w szkoleniach.
 
ZAPLANUJ SWOJĄ PODRÓŻ

 

Samoloty wykorzystywane w ramach DART mogą lądować na małych lotniskach (aeroklubowych, sportowych i turystycznych), których w Polsce jest około 50. Są one równomiernie rozrzucone po terenie całego kraju.

Sprawdź na mapie z lewej strony - na pewno  jedno z lotnik jest blisko Ciebie.

NIE TYLKO DLA MILIONERÓW

Cena przelotu zależy od dystansu oraz wysokości kosztów dodatkowych takich jak opłata za lądowania i ewentualne postoje.

Jednak oszczędność czasu wynikająca z pełnej elastyczności pory odlotu, możliwości przybycia na lotnisko kilka minut przed odlotem oraz bezpośredniej podróży do celu jest ogromna.