SPOTKANIE INICJUJĄCE

Spotkanie inicjujące projektu DART odbyło się 18. kwietnia 2016 r w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie.
W zebraniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu oraz zaproszeni goście z ESA. 

W trakcie spotkanie wygłoszono cztery referaty, które zamieszczone zostały poniżej.